Language Lessons

Vocabulary

Phrases

Grammar

Below is our Latvian phrases app, when done click "Next".

Latvian Phrases

(click on the phrase for audio)

Do you speak (English/ Latvian)?
vai jūs runājat (angliski, latviski)? Audio

You speak very fast
jūs runājat ļoti ātri (tu runā ļoti ātri) Audio

Good luck!
lai jums veicas Audio

Congratulations!
apsveicu Audio

How much is this?
cik tas maksā? Audio

What is this?
kas tas ir? Audio

I like Latvian
man patīk latviešu valoda Audio

Hi
sveiki Audio

How are you?
kā jums klājas? Audio

Nice to meet you!
prieks tevi redzēt Audio

Latvian Phrases Learn Latvian