Language Lessons

Vocabulary

Phrases

Grammar

Below is our Malagasy phrases app, when done click "Next".

Malagasy Phrases

(click on the phrase for audio)

What is your name?
izy no anaranao? Audio

Where are you from?
avy aiza ianao? Audio

Where do you live?
aiza ianao no mipetraka? Audio

What do you mean?
inona no tianao ho lazaina? Audio

I don't understand
tsy azoko / tsy mazava amiko Audio

Sorry
azafady / miala tsiny Audio

How old are you?
firy taona ianao Audio

Can you help me?
afaka manampy ahy ve ianao? Audio

Can I help you?
afaka manampy anao ve aho? Audio

I speak English
miteny anglisy aho Audio

Malagasy Grammar Malagasy Phrases