Language Lessons

Vocabulary

Phrases

Grammar

Below is our Norwegian phrases app, when done click "Next".

Norwegian Phrases

(click on the phrase for audio)

Do you speak (English/ Norwegian)?
snakker du engelsk? Audio

You speak very fast
du snakker veldig fort Audio

Good luck!
lykke til Audio

Congratulations!
gratulerer Audio

How much is this?
hvor mye er dette? Audio

What is this?
hva er dette? Audio

I like Norwegian
jeg liker norsk Audio

Hi
hei Audio

How are you?
hvordan har du det? Audio

Nice to meet you!
hyggelig å treffe deg Audio

Norwegian Phrases Learn Norwegian