Language Lessons

Vocabulary

Phrases

Grammar

Below is our Azeri phrases app, when done click "Next".

Azeri Phrases

(click on the phrase for audio)

What is your name?
adınız nədir? Audio

Where are you from?
sİz haradansınız? Audio

Where do you live?
sİz harada yaşayırsınız? Audio

What do you mean?
siz nə demək istəyirsiniz? Audio

I don't understand
mən başa düşmürəm Audio

Sorry
bağışlayın Audio

How old are you?
sizin neçə yaşınız var? Audio

Can you help me?
mənə kömək edə bilərsiz? Audio

Can I help you?
sizə kömək edə bilərəm? Audio

I speak English
mən ingilis dilində danışa bilirəm Audio

Azeri Grammar Azeri Phrases