Language Lessons

Vocabulary

Phrases

Grammar

Below is our Irish phrases app, when done click "Next".

Irish Phrases

(click on the phrase for audio)

What is your name?
cad is ainm duit? Audio

Where are you from?
cárbh as duit? Audio

Where do you live?
cá bhfuil tú i do chónaí? Audio

What do you mean?
cad a chiallaíonn tú? Audio

I don't understand
ní thuigim! Audio

Sorry
tá brón orm! Audio

How old are you?
cén aois thú? Audio

Can you help me?
an féidir leat cúnamh a thabhairt dom? Audio

Can I help you?
an féidir liom cúnamh a thabhairt duit? Audio

I speak English
labhraím Béarla Audio

Irish Grammar Irish Phrases