Language Lessons

Vocabulary

Phrases

Grammar

Below is our Samoan phrases app, when done click "Next".

Samoan Phrases

(click on the phrase for audio)

What is your name?
o ai lou igoa? Audio

Where are you from?
o fea ete sau ai? Audio

Where do you live?
o fea ete nofo ai? Audio

What do you mean?
o lea le uiga o lau tala? Audio

I don't understand
ou te le malamalama Audio

Sorry
fa'amagalo mai Audio

How old are you?
e fia ou tausaga? Audio

Can you help me?
e mafai ona e fesoasoani mai ia te a'u? Audio

Can I help you?
e mafai ona ou fesoasoani atu ia te oe? Audio

I speak English
ou te tautala ile gagana peretania Audio

Samoan Grammar Samoan Phrases