Language Lessons

Vocabulary

Phrases

Grammar

Below is our Slovak phrases app, when done click "Next".

Slovak Phrases

(click on the phrase for audio)

What is your name?
aké je vaše meno? Audio

Where are you from?
odkiaľ pochádzate? Audio

Where do you live?
kde bývate? Audio

What do you mean?
čo tým myslíte? Audio

I don't understand
nerozumiem tomu! Audio

Sorry
prepáčte! Audio

How old are you?
koľko máte rokov? Audio

Can you help me?
môžete mi pomôcť? Audio

Can I help you?
môžem vám nejako pomôcť? Audio

I speak English
hovorím anglicky Audio

Slovak Grammar Slovak Phrases