Language Lessons

Vocabulary

Phrases

Grammar

Below is our Tajik phrases app, when done click "Next".

Tajik Phrases

(click on the phrase for audio)

What is your name?
номи шумо чист? Audio
naminalie šumo čysty?
Where are you from?
Шумо аз кучо ҳастед? Audio
Šumo az kučo ҳastied?
Where do you live?
Шумо дар куҷо зиндагонӣ мекунед? Audio
Šumo dar kuҷo zindahonī miekunied?
What do you mean?
Чӣ гӯфтед? Audio
Čī hūftied?
I don't understand
Ман намефаҳмам Audio
Man namiefaҳmam
Sorry
Бубахшед Audio
Bubachšjed
How old are you?
Синнусоли шумо чанд аст? Audio
Sinnusoli šumo čand astra?
Can you help me?
шумо ба ман ёрӣ расонида метавонед? Audio
šumo ba man jerī rasonida mietavonied?
Can I help you?
лаббай? Audio
labbaj?
I speak English
ман англисиро медонам Audio
man anhlisiro miedonam
Tajik Grammar Tajik Phrases